Danh sách Cán bộ, Giảng viên

 25/01/2022  10140

A. Bộ môn Quản trị Kinh doanh

- Trưởng bộ môn: TSNgô Thị Hương Giang

- Phó Trưởng bộ môn: Th.S Bùi Như Hiển

- Tổng số CBGV: 19

- Trình độ chuyên môn: PGS: 01; Tiến sĩ: 05; Thạc sỹ: 14

B. Bộ môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

- Trưởng bộ môn: TS. Phạm Thị Thanh Mai

- Tổng số CBGV: 12

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 05; Thạc sỹ: 07

STT Họ và tên Số ĐT Địa chỉ email Ghi Chú
I. Bộ môn QTKD
1 TS. Ngô T. Hương Giang 0915.215.959 ngogiangqtkd@tueba.edu.vn Phó Trưởng khoa
2 Th.S La Quí Dương 0984.434.338 laquiduong@gmail.com Trợ lý công tác HSSV
3 Th.S Ngô T. Minh Ngọc 0988.995.351 ngominhngoctn@gmail.com Bí thư Liên chi ĐTN
4 Th.S Nông Thị Dung 0835.753.990 nongdungqtkd@tueba.edu.vn  
5 TS. Nguyễn Thanh Minh  0912.735.565 nguyenthanhminh@tueba.edu.vn Nguyên Phó Hiệu trưởng
6 Th.S Bùi Như Hiển 0985.033.568 buinhuhien@gmail.com Phó Trưởng bộ môn
7 TS. Phạm Văn Hạnh 0834.292.293 pvha112@yahoo.com  Trưởng khoa
8 Th.S Hà T. Thanh Hoa 0949.330.585 hoalong07@gmail.com  Phó Trưởng khoa
9 Th.S Nguyễn Vân Anh 0916.427.916 vananhqtkdtn@gmail.com   
10 Th.S Nguyễn Đức Thu 0913.286.623 thuqtkd@tueba.edu.vn  Chủ tịch Công đoàn Khoa
11 Th.S Nguyễn Thị Thu Hà 0978.406.608 Thuhaqtkd.vn@gmail.com  Liên Chi hội trưởng HSV
12 Th.S Trần Xuân Kiên 0988.880.842 trankien@tueba.edu.vn   
13 Th.S Nông T. Minh Ngọc 0972.116.318 nongthiminhngoc@gmail.com   
14 TS. Ngô Thị Nhung 0989.324.854 ngonhungqtkd@gmail.com   
15 PGS. TS. Trần Quang Huy 0912.132.025 tranhuyqtkd@tueba.edu.vn  Hiệu trưởng
16 TS. Đinh Hồng Linh 0903.468.919 dhlinh23@gmail.com  Phó Hiệu trưởng
17 Th.S Nguyễn Đắc Dũng 0913066900 nguyendacdung@tueba.edu.vn  Phó Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD
18 Th.S Hoàng Thị Huệ 0912.660.588 hueqtkd@tueba.edu.vn  Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức 
19 Th.S Đỗ T. Hoàng Yến 0942.952.555 Silverstorm710@gmail.com  Đi học NN
II Bộ môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng
20 TS. Phạm T.Thanh Mai 0912.804.979 maiptt.tueba@gmail.com   
21 Th.S Dương Thúy Hương 0915.969.009 duonghuongqtkd@gmail.com   
22 Th.S Đồng Văn Đạt 0912.580.135 dongvandat@gmail.com   
23 Th.S Chu Thị  Kim Ngân 0943.693.456 Chuthikimngan2907@gmail.com   
24 TS. Phạm Minh Nguyệt 0988302698 phamminhnguyetkttctn@gmail.com  Trợ lý Đảm bảo CLGD
25 TS. Đặng Trung Kiên 0985552641 dangtrungkien.vn@gmail.com  Trợ lý Đào tạo và NCKH
26 Th.S Trần T. Kim Oanh 0347.397.391 Kimoanh159qtkd@gmail.com   
27 TS. Nguyễn Thành Vũ 0911.568.898 ntvu.jL@gmail.com  Phó Viện trưởng Viện ĐT Quốc tế
28 Th.S Đoàn Huyền Trang 0982.411.366 doanhuyentrang@tueba.edu.vn  Kiêm nhiệm
29 TS. Nguyễn T.Ng Dung 0988.697.422 ngocdungtn88@gmail.com  Nghỉ không lương
30 Th.S Vũ Đức Hà 0915.743.869 Vuducha@tueba.edu.vn đi học NN
31 Th.S Trần Thị Hà My  0915.525.000 tranhamy.tueba@gmail.com  đi học NN
III Văn phòng      
32 Mai Thị Duyên  0984.274.472    

OTHER NEWS