Hướng dẫn làm báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp K15 khoa QTKD

 27/01/2022  2017

Hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận K15 QTKD

Thời gian thực tập: 10 tuần từ ngày 07/02/2022 đến hết ngày 17/04/2022

Thời gian giao đề tài: 14h00 ngày 07/02/2022, hình thức trực tuyến

Hướng dẫn làm BCTT và KLTN download tại đây

Quyết định v/v Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp download tại đây

 


OTHER NEWS