Kế hoạch chấm báo cáo tiến độ giữa kỳ thực tập K15

 16/03/2022  596

Kế hoạch chấm báo cáo tiến độ giữa kỳ thực tập diễn ra vào lúc 14h00 thứ 6, ngày 18/3/2022 theo hình thức online

SV sẽ gửi báo cáo thực tập tốt nghiệp sơ bộ bản mềm (file PDF) vào lớp Google Classroom

Danh sách Hội đồng Sinh viên chi tiết download tại đây


OTHER NEWS